Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Den allmänna sammankomsten vid Österplan i Uppsala är avslutad

Polisen summerar den allmänna sammankomsten: enligt vår bedömning var det runt 200 personer på platsen, det fanns vissa störningsmoment men sammankomsten gick lugnt till.

En person gripen på platsen för förberedelse till grov misshandel genom stenkastning, en person gripen för våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman. Dessutom avlägsnades personer som befann sig på tågspåret och tågtrafiken fick stängas av en kort stund på begäran av polisen.

Det förebyggande arbetet som har bedrivits av polisen tillsammans med samverkanspartners har varit bra ur ett brottsförebyggande perspektiv. Arbetet har inneburit att informera och samtala med boende i Uppsala om grundlagsskyddade fri- och rättigheter där yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet ingår.

Polisen vill framföra ett tack till alla som har hjälpt till med samverkan på olika sätt inför den allmänna sammankomsten. Ett särskilt tack riktas till organisationen Flamman från Malmö som söker upp ungdomar för samtal i brottsförebyggande syfte och medverkade både i Uppsala idag och i Västerås igår.