Extern utvärdering ska stärka förmågan på sikt

Arbetet med den externa utvärderingen efter de våldsamma upploppen under påsken omfattar flera perspektiv och nivåer. Syftet är att stärka myndighetens förmåga på sikt.

Grunden i arbetet är att utgå från vad som hände innan, under och efter upploppen och utifrån dessa perspektiv lägga fram förslag på hur myndigheten kan stärka sin förmåga inom detta område som helhet. 

– Inriktningen för utvärderingen är inte att titta på enskilda beslut, utan att se vilken förmåga som behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, och att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla våra medarbetare, säger Johan Olsson, chef Nationella operativa avdelningen.

Följande områden kommer att utredas och analyseras: händelsernas dynamik, Polismyndighetens förberedelser, Polismyndighetens förmåga, genomförande och framtida operationsmiljö.

För att säkerställa att vi analyserar detta förutsättningslöst kommer en extern utredare att leda arbetet. Som experter i utredningen kommer bland annat nationella skyddsombud, företrädare för arbetstagarorganisationerna, forskare och kollegor från andra länder att ingå. 

– Utvärderingen kommer att vara omfattande, och det är viktigt att vi säkerställer en ökad förmåga inom detta område i hela landet. Att hantera flera omfattande ordningsstörningar med hundratals mycket våldsamma gärningspersoner, som äger rum i tät följd eller samtidigt, på flera olika ställen med stora geografiska avstånd är en väldigt stor operativ utmaning, säger Johan Olsson.

På kort sikt

Den nationella särskilda händelsen, med tillhörande regionala särskilda händelser, har genomfört mindre utvärderingar - och lärdomar har dragits och implementerats i de insatser som genomförts efter påsken. Omedelbart efter påskhelgen drogs också arbetet igång med att analysera behovet av våldshjälpmedel på 20-40 meter. Åtgärder har vidtagits för att öka förmågan till användning av tårgas, och analys av behovet gällande ytterligare våldshjälpmedel har kommit en bra bit på väg.