Flygförbud och kamerabevakning i Lund 20-22 maj

  • Restriktionsområde Lundakarnevalen 2022
    Område med flygförbud lördag 21 maj och söndag 22 maj klockan 10:00-16:00.
  • UAS karta 1 Lundakarnevalen
    Område som bevakas med drönare/UAS lördag 21 maj och söndag 22 maj klockan 10:00-17:00.
  • UAS-bevakning 21-22 maj kl 17-22.
    Område som bevakas med drönare/UAS lördag 21 maj och söndag 22 maj klockan 17:00-22:00.
1/3

Som ett led i arbetet med säkerheten kring Lundakarnevalen 2022 har beslut fattats om flygförbud och kamerabevakning.

Med anledning av årets Lundakarneval har beslut fattats om flygförbud samt kamerabevakning i de centrala delarna av staden under de dagar karnevalen pågår.

Flygförbud (restriktionsområde)

Transportstyrelsen har beslutat om upprättande av tillfälligt restriktionsområde i centrala Lund den 21 och 22 maj kl 10:00-16:00 lokal tid (08:00-14:00 UTC-tid).

Ett förbud mot flyg inom området ger Polismyndigheten möjlighet att på ett säkert sätt övervaka och säkerställa säkerheten under Lundakarnevalen.

Flygning inom området medges ej. Restriktionen gäller även drönare, modellflyg samt IFR skolflygning. Undantagna från restriktionen är polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, SAR med uppdrag inom området samt IFR-flyg till/från Sturup/Kastrup flygplats med i förväg inlämnad ICAO färdplan.

Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan t.ex. medföra böter.

För övriga tillfälliga restriktionsområden hänvisas till kontroll i AIP SUP.

Kamerabevakning

I samband med karnevalen kommer de centrala delarna av Lund (se karta i bildspelet ovan) att kamerabevakas av polisen. För ändamålet används obemannade luftfarkoster, så kallade drönare/UAS (som alltså är undantagna från flygförbudet, se ovan).

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet.