Företaget som tillverkar pass har tekniska problem

Leverantören som tillverkar passhandlingar har fått problem i produktionen och kommer enligt uppgift inte kunna leverera pass i avtalad omfattning. Företagets tekniska problem kommer att ge förlängda leveranstider för pass.

– Polismyndigheten driver på hårt för att se till att företaget fullgör avtalet. Parallellt fortsätter arbetet inom myndigheten med att öka antalet tillgängliga tider. Det arbetet ser vi nu också resultat av och på flera håll i landet ökar nu antalet tillgängliga tider, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för den särskilda händelsen Pass.

En delegation från Polismyndigheten har i veckan besökt leverantören i Finland för att få mer information och förvissa sig om att problemet med de tekniska hindren hanteras skyndsamt.

– En följd av företagets tekniska problem är längre leveranstider och det är viktigt att alla som ansöker om pass känner till detta. Vi har och kommer att ha tydlig information om leveranstider på polisen.se. Samtidigt förändrar det inte vårt arbete med att se till att fler medborgare får en tid för att ansöka om pass och nationellt id-kort. Det är också viktigt att fler väljer nationellt id-kort istället som räcker som resehandling vid resor inom EU, säger Per Engström.