Första domen efter upploppen

Den första domen efter kravallerna i påsk har fallit. En man döms till sex månaders fängelse för våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman. Utredningsarbete pågår och fler domar väntas, enligt Jonas Hysing, nationell kommenderingschef.

Mannen har enligt domen kastat sten mot polisen och också sparkat på polisbilar. Händelserna inträffade i Rinkeby.

– Vi har ett väldigt bra utredningsarbete som pågår och som nu börjar ge resultat. Vi har för närvarande 100 personer identifierade som är misstänkta för brott och ytterligare upp till 200 kommer att kunna identifieras och utredas för brott, säger Jonas Hysing.

Av de 100 personer som hittills identifierats i samband med upploppen, som drabbade flera svenska städer, är drygt 40 misstänkta för grovt blåljussabotage.

– Det är ett allvarligt brott med livstid i straffskalan, säger Jonas Hysing.
 
Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, och straffskalan går alltså hela vägen upp till livstid.

 

Blåljussabotage

Så säger lagtexten:

13 kap. 5c § brottsbalken (1962:700)

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

  • använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  • tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  • vidta annan otillbörlig åtgärd

döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.