Fortsatt arbete för att minska passköerna

Passköerna minskar nu på flera håll i landet men är fortfarande långa. Arbete pågår för att ytterligare förbättra situationen.

– Vår personal arbetar hårt och på allt fler orter i tvåskift och på helger för att öka möjligheten för medborgarna att söka nationellt id-kort och pass. Den senaste veckan har väntetiden i ett nationellt snitt minskat med fyra veckor och vi ska fortsätta arbetet för att minska väntetiderna, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för den särskilda händelsen Pass.

En rad åtgärder har vidtagits i arbetet för att möjliggöra att fler kan ansöka om nationellt id-kort och pass. Personal på allt fler ställen arbetar tvåskift och helger och medarbetare inom polisens andra verksamheter har på frivillig basis erbjudits att arbeta extra. Anställda har under en begränsad period ställts om för att förstärka i passverksamhet parallellt med att antalet nyanställda ökar.

Tekniskt har e-legitimation införts för att boka tid och inom kort kommer e-legitimation också införas vid ombokning av tider. Åtgärderna genomförs bland annat för att förhindra att tider bokas upp och säljs.

Telefonköerna till 114 14 gällande pass är långa och ett arbete pågår för att förstärka verksamheten. Många svar på frågor finns på polisen.se och det är viktigt att betona att det inte är möjligt att få en tid genom att ringa. De som i första hand ska ringa är de som inte har e-legitimation och därmed inte kan göra en bokning via bokningssidan på polisen.se.

– Vi vill fortsatt uppmana de som ska resa inom EU/Schengen att välja ett nationellt id-kort istället för pass. Leveranstiderna på pass är nu upp mot fyra veckor och riskerar att öka ytterligare. För ett nationellt id-kort är väntetiden cirka en vecka. Den som har fått ett meddelande om att passet eller nationella id-kortet är klart bör också hämta ut detta så snart som möjligt, säger Per Engström.

Fakta om passituationen

  • Väntetiden för bokningsbar tid minskar och är nu i genomsnitt 23,8 veckor (27,7 veckor förra veckan). Följ utvecklingen på polisen.se/pass
  • Antalet släppta tider fortsätter att öka.
  • Andelen tider där den som bokat tid uteblir ligger på 6 procent (förra veckan 5 procent).
  • Leveranstid för att hämta ditt pass efter ansökan är 20 arbetsdagar (14 arbetsdagar förra veckan).
  • Leveranstid för att hämta ditt nationella id-kort efter ansökan är 4 arbetsdagar (4 arbetsdagar förra veckan).

Den som ansökt om nationellt id-kort eller pass bör hämta ut handlingen så snart det är möjligt. Polisen har i nuläget många id-kort och pass som väntar på att hämtas ut.