Förvaltningsrätten klargör tillståndshantering

Förvaltningsrätten har meddelat att det var fel att helt avslå ansökan om allmän sammankomst och istället skulle polisen ha övervägt att meddela tillstånd men då på en annan plats.

Under morgonen har förvaltningsrätten meddelat dom avseende Rasmus Paludans önskemål om att få genomföra en allmän sammankomst i Borås den 29 april 2022.

I det aktuella fallet konstaterar domstolen att det var fel att helt avslå ansökan och istället skulle polisen ha övervägt att meddela tillstånd men då på en annan plats. Polisen kan ändra på tid och plats om det är motiverat medhänsyn till ordning och säkerhet, även om utgångspunkten ska vara att den som ansöker får den tid och plats som den önskar.

– Nu har vi fått ett ytterligare förtydligande av förvaltningsrätten om vad som gäller kring dessa opinionsyttringar. Domstolens besked utgör en vägledning i kommande bedömningar, säger nationell kommenderingschef Jonas Hysing.