Hötorgshandlare lurade äldre vid kortköp

13 000 kronor för ett knippe morötter eller 12 000 kronor för blandad frukt. Det har kunder fått betala hos två torghandlare som satt i system att lägga på en eller flera extra nollor på kortköp. Nu har polisen och Stockholm stad stoppat deras verksamhet.

Genom att vägra ta emot kontanter som betalning har torghandlarna ”hjälpt” kunderna med kortköpet och knappat in en extra nolla på köpesumman i kortterminalen. Det som skulle ha kostat 54 kronor blev 540 och 150 kronor blev 1 500. Ibland vågade torghandlarna vara ännu fräckare. Ett exempel är en 94-årig man som efter ett läkarbesök vid Hötorget passade på att köpa ett knippe morötter. Hans anhöriga upptäckte senare att torghandlaren dragit drygt 13 000 kronor från kontot.

– De aktuella torghandlarna har i huvudsak riktat in sig på äldre personer och turister som inte märkt att de blivit lurade förrän kanske långt efteråt. En del har säkert svurit, men tyckt att summan de förlorat varit för liten för att bry sig om det. Däremot misstänker vi att torghandlarna själva tjänat väldigt mycket pengar, säger Jan Friberg på Stockholmspolisens bedrägerisektion.

Ett hundratal av dem som blivit lurade har ändå valt att lämna klagomål till Stockholms stad som i sin tur inte vetat exakt vilka torghandlare det rört sig om. Även polisen har fått in anmälningar. Eftersom summorna varit låga jämfört med andra bedrägeribrott har polisen inte haft resurser för att utreda dessa ärenden tidigare.

Stödköp som bevis

I år fick Stockholmspolisens bedrägerisektion däremot en möjlighet att ta tag i anmälningarna och kunde inleda ett samarbete med Stockholms stad. Polisen kontaktade cirka ett 30-tal personer som lämnat klagomål till Stockholms stad och till dem som gjort en polisanmälan men inte tagit med någon dokumentation kring köpet.

– De som vi kontaktade visade en mycket stor uppskattning för att vi inom polisen tagit tag i detta.

Genom att begära in kontrollera kvitton och kontoutdrag kunde polisen härleda vilka torghandlare det var frågan om och presentera en väldigt exakt bild över problembilden för Stockholms stad.

Med hjälp av polisens kartläggning anlitade Stockholm stad ett civilt bolag som gjorde riktade stödköp hos de aktuella torghandlarna. Det visade sig att bedrägeriet fortfarande pågick och med stödköpen som bevis kunde Stockholms stad dra in torghandlarnas tillstånd.

– Nu är de inte kvar på Hötorget och det ökar tryggheten för dem som gör inköp där. Förhoppningen är att Stockholms stad och polisens insats ska fungera brottsförebyggande genom att vi visat att vi tagit bedrägeriet på allvar, säger Jan Friberg.

Fakta

  • Under 2021 fram till april 2022 har polisen mottagit 30-40 anmälningar om torghandlarnas bedrägerier.
  • Två separata förundersökningar med skäligen misstänka kring torghandlarna är öppna, men är för närvarande liggande.
  • Polisen och Stockholm stad har endast sett bedrägeriet i salustånd med frukt och grönsaker.