Kamerabevakning genom UAS i Flemingsberg

UAS-karta

Karta över området som kan komma att kamerabevakas genom UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning genom UAS enligt 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200) i Flemingsberg, Grantorp och Visättra.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14 a § Kamerabevakningslagen (KBL) genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster).

Beslutet gäller Flemingsberg, Grantorp och Visättra i Huddinge kommun (vilket framgår av kartan) den 19 maj 2022 till den 26 maj 2022. Flygningarna kan komma att ske mellan kl. 15.00 – 24.00 respektive datum.

UAS kommer att användas av polis för att utreda, förebygga eller förhindra brott och ordningsstörningar. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.