Kamerabevakning med hjälp av UAS på gång i centrala Gävle

  • En karta över de centrala delarna av Gävle
    En karta över de centrala delarna av Gävle
  • En karta över Gävle
  • En karta över Gävle
1/3

Polisen i Gävle har beslutat att använda UAS med kameror, så kallade drönare, i sitt brottsbekämpande och trygghetsskapande arbete.

I samband med cruising i Gävle den 7 maj så har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, unmanned aerial system, i de centrala delarna av Gävle. Detta gäller ett område som sträcker sig från de centrala delarna till Hemsta och Hemlingby.

Beslutet grundar sig på tidigare erfarenheter av cruising där det bland annat har förekommit ordningsstörningar och trafikbrott. Utifrån den risken finns det skäl för polisen att bedriva kamerabevakning både med hjälp av realtidsbevakning och med bildinspelning då misstänkta brott behöver dokumenteras.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder i området. Den flygande kamerabevakning kommer att ske mellan kl.17.00 -03.00 inom de angivna områdena.  Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som till exempel bostäder.

Beslutet gäller från kl.17.00 den 7 maj 2022 till och med kl.03.00 den 8 maj 2022.

 

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter