Kamerabevakning med UAS i delar av Sandviken

En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Sandviken.

En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Sandviken. Bild: Polisen

Tidsbegränsad kamerabevakning med UAS i Sandviken 28 maj.

I samband med den tillståndsgivna cruisingen i Sandviken lördagen den 28 maj har Polismyndigheten beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, så kallad drönare.

Beslutet gäller i delar av centrala Sandviken och delar av området vid Gävlevägen, Järbovägen och Högbovägen. 

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära brottsförebyggande arbete och för att förhindra allvarliga ordningsstörningar.

Beslutet gäller från den 28 maj klockan 17.00 till den 29 maj klockan 02.00.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter