Kamerabevakning med UAS i delar av Uppsala och Västerås

  • En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Västerås.
    En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Västerås. Bild: Polisen
  • En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Uppsala.
    En karta över område som kan komma att kameraövervakas i Uppsala. Bild: Polisen
1/2

Polisen i region Mitt har beslutat att kamerabevaka delar av Västerås och Uppsala med UAS.

I samband med Rasmus Paludans sammankomst i Västerås den 13 maj och Uppsala den 14 maj har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, så kallad drönare. Detta gäller centrala delen av Västerås samt den nordligare delen av centrala Uppsala innefattande Fålhagen, Kvarngärdet och del av Salabacke och Gränby.

Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att säkerställa rätten för den allmänna mötes- och demonstrationsfriheten och att sammankomster ska kunna genomföras utan allvarligare ordningsstörningar och brottslighet.

Beslutet gäller för den 13 maj klockan 10.00 -24.00 i Västerås och den 14 maj klockan 08.00 – 24.00 i Uppsala.   

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter