Kamerabevakning med UAS lördagen den 14 maj

  • Karta
    Det område i Husby som kan komma att kamerabevakas. Bild: Polisen
  • Karta
    Det område i Hallunda som kan komma att kamerabevakas. Bild: Polisen
1/2

Polismyndigheten har, i enlighet med 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, beslutat att kamerabevaka delar av Stockholms stad och Botkyrka kommun.

Unmanned Aerial Systems (UAS, s.k. drönare). Kamerabevakning med UAS kan vid behov komma att ske på platser inom det upptagningsområde som framgår av kartan, dvs vid Husby centrum och Hallunda centrum.

Anledningen till kamerabevakningen är genomförande av två allmänna sammankomster. Behov av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller från den 14 maj 2022 klockan 14:00 till dess insatsen är avslutat.