Kommenderingschefen efter insatserna i Östergötland

Mikael Backman summerar söndagens allmänna sammankomster.

Under söndagen arrangerades två allmänna sammankomster i Östergötland. Platserna var Gamla Torget i Norrköping och Lilla Torget i Linköping.

Inga allvarliga ordningsstörningar har rapporterats. En person avlägsnades från den allmänna sammankomsten i Linköping på grund av ordningsstörning. Det finns inga misstankar om brott i samband med de allmänna sammankomsterna.

- De allmänna sammankomster som genomförts i Norrköping och Linköping under söndagen har säkerställts utan allvarliga ordningsstörningar och brott. Målsättningen med de förhållandevis stora polisinsatserna i respektive kommun under söndagen är därmed uppnådd, säger Mikael Backman som är regional kommenderingschef i polisregion Öst.

Han fortsätter:

- Dagens händelser ska precis som påskhelgens utvärderas men vi har hanterat söndagens insatser utifrån den erfarenhet vi fått av påskhelgens våldsamheter. Det har inneburit en rad förberedande åtgärder såsom hot- och riskbedömningar, en nationellt samordnad förmåga och hög beredskap, säger Mikael Backman.

Arbetet inför den allmänna sammankomsten som har bedrivits av polisen tillsammans med samverkanspartners har varit bra ur ett brottsförebyggande perspektiv. 

- Utöver insatsen har ett gott lokalt samverkansarbete pågått med ett stort engagemang hos goda krafter. Jag är särskilt nöjd med att den lokala polisen kunde fullgöra sitt arbete under helgen och att vi genom att flytta de allmänna sammankomsterna till annan plats inte stört det långsiktiga värdefulla förebyggande arbete som bedrivs av alla samhällsaktörer i Navestad och Skäggetorp, säger Backman.