Linnéa Claesson pratar om våldet fredag 6 maj

Kampanjen "Vi måste prata om våldet" lanserades under hösten 2021. Den är ett samarbete mellan Umebrå, Midgårdsskolan, polisen i Umeå, fritidsgårdar, Kvinno- och tjejjouren och Länsförsäkringar Västerbotten.

Efter ett stort gensvar, både lokalt och nationellt, går kampanjen igen i en utökad version under maj och delar av juni. Umebrå vill med kampanjen öka kunskapen och medvetenheten hos unga och vuxna, att våga se och säga ifrån vid våld och veta var stöd och hjälp finns.

Studio400 6 maj

Fredagen 6 maj flyttar kampanjen in i Studio400. Där kommer Centrum mot våld, Ungdomshälsan, Kvinno- och tjejjouren finnas tillgängliga för samtal om hur det går att få hjälp och hur vi kan hjälpa de i vår närhet som vi misstänker kan vara utsatta eller utsätter andra för våld eller kränkande behandling i en relation.

Linnéa Claeson stöttar kampanjen

Många har försökt tysta henne genom hot och hat. Trots det är hon fast besluten att inte backa en enda millimeter! Klockan 15.00 på fredag, 6 maj, talar Linnéa Claeson på Rådhustorget vid Studio400.

”Jag kommer aldrig att kompromissa i min kamp för flickor och kvinnor och mot det våld som de utsätts för. Min övertygelse är att vi är fler i samhället som vill skapa en värld som är tryggare och friare – för alla! Tillsammans är vi förändringen!”

Linnéa Claeson är juristen och aktivisten som lagt straffar i en VM-final och talat i EU-kommissionen. Hon har bland annat belönats med Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter, Årets jurist, Årets talare - hederspris och Begriplighetspriset.

Samarbete – en förutsättning

Länsförsäkringar Västerbotten har varit starkt bidragande till utvecklingen av kampanjen. Hos dem är trygghet en hjärtefråga och de är väldigt positiva till samarbeten för att skapa en trygg framtid i Västerbotten.

Vår vision är "Tillsammans skapar vi en trygg framtid i Västerbotten". Just brottsförebyggande och trygghetsskapande är områden där samverkan får störst effekt”, säger Ewa Renkonen, skadeförebyggare, Länsförsäkringar Västerbotten.

Kampanjen är resultatet av ett samarbete mellan Umeå kommun, Länsförsäkringar Västerbotten och lokalpolisen i Umeå, men också lokala organisationer och verksamheter så som fritidsgårdar, Centrum mot våld, Ungdomarhälsan och Kvinno- och tjejjouren.

— Att sätta fokus på frågan för att motverka killars våld mot tjejer, är en förutsättning för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”, säger Mats Bäckström, kommunpolis, Umeå.


Kontaktpersoner

Ulrika Granskog
processledare Umebrå
Umeå kommun
090-16 17 12
ulrika.granskog@umea.se

Ewa Renkonen
skadeförebyggare
Länsförsäkringar Västerbotten
090-10 92 78
ewa.renkonen@lfvasterbotten.se

Mats Bäckström
kommunpolis
Polisen i Umeå
070-689 28 18
mats.backstrom@polisen.se