Minskade köer och fler släppta tider

Sedan den 6 april har antalet släppta tider för passansökan mer än fyrdubblats i region Syd. Köerna är dock fortfarande långa och arbetet pågår för att minska dem ytterligare.

I början av den särskilda händelsen (i början av april) släpptes cirka 5000 tider i veckan för ansökningar om pass eller nationellt ID-kort i region Syd. I mitten av maj är siffran uppe i drygt 22 000 släppta tider. Väntetiderna för en ansökan till pass eller nationellt ID-kort har på en nationell nivå sjunkit med två veckor den senaste veckan jämfört med föregående och är nu i snitt knappt 22 veckor. Väntetiderna ses också sjunka vecka för vecka.

- Vi ser att de åtgärder vi vidtagit i region Syd hjälper. Många av passexpeditionerna har utökat sina öppettider till både tidiga morgnar, kvällar och helger. Personalen i region Syd jobbar för fullt med att lösa den här situationen, säger den regionala kommenderingschefen Susanne Hagström Rosenqvist.

Från nationellt håll har en rad tekniska lösningar tagits fram för att underlätta för medborgarna att ansöka om tider till pass eller Id-kort, bland annat bokning med e-legitimation och förstärkningar på passfrågelinjen via 114 14. 

- Väntetiderna för en ansökan om pass och nationellt ID-kort kommer fortsätta att minska den kommande tiden eftersom vi redan nu har mer personal under utbildning, fler polisområden som växlar upp till tvåskift och fler polisområden som kommer att ha öppet på helgerna, Säger Susanne Hagström Rosenqvist. 

På grund av den stora efterfrågan på pass kan leveranstiden för närvarande vara upp till fyra veckor efter att passansökan godkänts. Ska man resa inom Europa/EES/Schengen kan man istället ansöka om ett nationellt ID-kort. Avgiften för det nationella id-kortet är tillfälligt sänkt till 100 kr (gäller endast om du inte samtidigt ansöker om pass) och leveranstiden är för närvarande cirka 5 arbetsdagar.