NFC använder ny programvara för rutinverksamhet inom dna

I dag börjar polisens nationella forensiska centrum, NFC, använda ett nytt expertsystem, en programvara, för utvärdering av dna-resultat och för resultatvärdering av dessa.

Expertsystemet heter DNAxs och är en programvara som ger kraftfull beräkningshjälp vid utvärdering av dna-resultat, som fram tills nu genomförts manuellt. Det har utvecklats av Nederländernas motsvarighet till NFC, Netherlands Forensic Institute, NFI. NFI har validerat programvaran i samarbete med flera andra laboratorier och använder programmet i sin rutinverksamhet sedan 2017. NFC har gjort en egen validering där det framgick att DNAxs är säkert, användarvänligt och lämpat för NFC:s rutinverksamhet inom dna.

Från och med den 2 maj 2022 kommer biologisektionen vid NFC att redovisa resultat där DNAxs har använts. Ärenden som handläggs med hjälp av den nya programvaran kommer att ha en särskild text bifogad i sakkunnigutlåtandet.

Inför den skarpa förändringen i biologisektionens rutinverksamhet har Swedac gjort tillsyn av NFC:s utökning för programvaran DNAxs. Tillsynen föll väl ut med en rekommendation om ackreditering från Swedacs sida. Standardförfarandet som berörs är nummer 1388, Standardförfarande för utvärdering och redovisning av resultat, ackrediterat enligt ISO/IEC 17025.

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar