Nytt medborgarlöfte sätter trygghet i fokus

Nu har ett nytt medborgarlöfte mellan Hallstahammars kommun och polisen undertecknats. I fokus står bland annat att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hallstahammar.

Den 12 maj undertecknade Maria Thoren, tf lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen, samt kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, medborgarlöftet för 2022.

Medborgarlöftet är en del i polisen och kommunens gemensamma och långsiktiga arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hallstahammar. Det är också en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som redan finns mellan polisen och kommunen.

-  Det är mycket positivt att vi har skrivit under ett nytt medborgarlöfte tillsammans med Hallstahammars kommun. Vi har en väl fungerande dialog och samverkan, där vi gemensamt och tillsammans tar fram och analyserar olika utmaningar och lägesbilder. För att vi ska nå framgång i det arbetet är samverkan mellan kommunen och polisen central. De fokusområden som tagits fram och som vi tillsammans ska jobba mot har också utgått från medborgarnas önskemål och behov, säger Maria Thoren.

Medborgarlöftet innehåller utpekade fokusområden och en rad konkreta åtgärder som polisen och kommunen lovar att genomföra. Till grund för inriktningen i löftet ligger problem som medborgarna påtalat i medborgardialoger och den information som har framkommit i det löpande lokala lägesbildsarbete.