Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Nytt medborgarlöfte sätter ungdomar i fokus

Kommunchef Gustaf Olsson, kommunpolis Erica Petterson, kommunens säkerhetssamordnare Jesper Johansson, kommunpolis Sven Gardell. Sittande: lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö samt kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (c).

Kommunchef Gustaf Olsson, kommunpolis Erica Petterson, kommunens säkerhetssamordnare Jesper Johansson, kommunpolis Sven Gardell. Sittande: lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö samt kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (c). Bild: Ulricehamns kommun

Nu har ett nytt medborgarlöfte mellan Ulricehamns kommun och polisen undertecknats. I fokus står narkotikabrott bland ungdomar.

Under tisdagen undertecknade Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn och Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef i Borås, medborgarlöftet för 2022.

Medborgarlöftet är en del i polisens och kommunens gemensamma och långsiktiga arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Ulricehamn. Det är också en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som redan finns mellan polisen och kommunen.

– Ett nära samarbete mellan kommunen och polisen är nödvändigt för att hantera de samhällsutmaningar vi behöver jobba med, säger Roland Karlsson

Medborgarlöftet innehåller utpekade fokusområden och en rad konkreta åtgärder som polisen och kommunen lovar att genomföra. Till grund för inriktningen i löftet ligger problem som medborgarna påtalat i medborgardialoger och den information som har framkommit i det löpande lokala lägesbildsarbete.

–  Vi ser att attityden till droger har förändrats och det är lättare att få tag i narkotika, säger Erica Pettersson, kommunpolis i Ulricehamn.

Det här ska polisen och kommunen genomföra tillsammans

  • Samverka med socialtjänst för att tidigt sätta in stöd och åtgärder.
  • Utveckla samverkansmodellen SSPF för att tidigt upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och kriminalitet.
  • Informationskampanjer till vårdnadshavare riktat mot narkotika.
  • Trygghetsdag på högstadieskolorna tillsammans socialtjänst, skola, och fritid. 

Det här lovar polisen

  • Identifiera vilka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och kriminalitet.
  • Riktade narkotikainsatser mot ungdomar.
  • Förstärka polisens närvaro på otrygga platser där ungdomar befinner sig.