Örebro kommun och Polisen i samarbete mot narkotika

Per Brogren vice ordförande för Fastighetsägarna Örebro län, Peter Larsson kommundirektör Örebro kommun, Mattias Forssten lokalpolisområdeschef Örebro och Malin Carlsson VD city Örebro undertecknar det gemensamma medborgarlöftet för Örebro city 2022-2024. Foto.

Från vänster Per Brogren vice ordförande för Fastighetsägarna Örebro län, Peter Larsson kommundirektör Örebro kommun, Mattias Forssten lokalpolisområdeschef Örebro och Malin Carlsson VD City Örebro undertecknar det gemensamma medborgarlöftet för Örebro city 2022-2024.

Medborgardialog visar att medborgarna önskar krafttag mot narkotika och alkoholrelaterad problematik i centrala Örebro. Örebro kommun, City Örebro, Fastighetsägarna Örebro län och lokalpolisområde Örebro har slutit ett nytt medborgarlöfte 2022-2024.

Under hösten 2021 fick medborgarna, genom en enkät, möjlighet att prioritera vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande områden lokalpolisområde Örebro och Örebro kommun ska arbeta med under 2022-2024. Det var 1191 medborgare som besvarade enkäten och en majoritet ansåg att narkotika och alkoholrelaterad brottslighet (27 procent) och våld i offentlig miljö (26 procent) ska prioriteras med fokus runt Järntorget.

- Polisen jobbar dygnet runt årets alla dagar i syfte att skapa trygghet för Örebros medborgare och i det arbetet är Örebro kommun, City Örebro och Fastighetsägarna några av våra viktigaste lagkamrater. Tillsammans är vi starka och vi fortsätter vårt arbete för att öka tryggheten i Örebro, säger Mattias Forssten, lokalpolisområdeschef Örebro.

- Ett tryggt och attraktivt centrum är oerhört viktigt. Här har kommun och polis ett ansvar och tillsammans med City Örebro och Fastighetsägarna kan vi verkligen göra skillnad, säger Peter Larsson, kommundirektör Örebro kommun.

För att minska brottsligheten och öka tryggheten riktat mot ovanstående områden lovar Örebro kommun, City Örebro och Fastighetsägarna Örebro län och lokalpolisområde Örebro att:

  • Arbeta mot förekomsten av narkotika i krogmiljön
  • Förbättra belysningen
  • Genomföra åtgärdsplan för offentliga toaletter
  • Utöka kamerabevakning
  • Se över möjligheten till ett trygghetscenter

Utöver detta fortsätter redan etablerat arbete såsom Bostad först, arbete mot narkotikahantering utanför krogmiljö, uppsökande verksamhet från fältgruppen riktat mot ungdomar samt trygghetsvandringar.

- Tryggheten i city berör många människor och är viktig för de som bor och vistas i och kring våra fastigheter. Inom Fastighetsägarna finns ett stort engagemang kring trygghetsskapande frågor och vi samverkar i allt större utsträckning med Polisen, kommunen och andra aktörer för att stävja brottslighet och öka tryggheten. Det känns därför väldigt bra att vi nu ytterligare konkretiserar det arbetet och tillsammans möter utmaningarna och bidrar till att skapa en tryggare och attraktivare stad, säger Per Brogren, vice ordförande för Fastighetsägarna Örebro län.

Mediekontakter

Therese Beme, kommunpolis
Tel: 070-287 49 60

Johanna Sollerman, strategisk brottsförebyggare Örebro kommun
Tel: 019-21 10 00