Polis, räddningstjänst och ambulans i gemensam övning

Tre poliser och en brandman under framryckning i utomhusmiljö

Bild: Polisen

Övningen genomfördes tisdag 3 maj 18-21 på Kastalskolan i Brunflo. Syftet med övningen var att pröva och verifiera vår gemensamma förmåga i ett komplicerat scenario.

Till övningen var ett 50-tal personer kopplade som ”figuranter”, exempelvis barn ur ett fotbollslag, lärare och elever från skolan samt studerande inom vården för att enheterna ur polis, räddningstjänst och ambulans skulle få så många och stora moment att öva på som möjligt.

Scenariot som målades upp innehöll olika komponenter där de huvudsakliga var att gripa gärningsmän samt ta hand om skadade.

Övningsledningen hade få styrningar när väl övningen börjat vilket innebar att hur de övade enheterna valde att lösa en situation avgjorde fortsättningen på övningen.

Övningen gick bra och vid utvärderingen kom viktiga insikter fram som kommer att bidra till att den gemensamma förmågan utvecklas ytterligare.