Polisen ändrar platsen för en allmän sammankomst i Uppsala idag

Den allmänna sammankomst som skulle ha ägt rum på Vaksala torg idag klockan 12:00-14:00 har flyttats till Österplan med starttid 12:15.

Ändring av plats är beslutad utifrån polistaktiska skäl vilket polisen inte kommenterar ytterligare i nuläget.

Polisens uppdrag är att planera för att kunna säkerställa att den allmänna sammankomsten i Uppsala kan genomföras samtidigt som ordning och säkerhet upprätthålls. Vi har sedan ansökan inkom arbetat med ökad polisiär närvaro i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte och intensifierat vår samverkan med olika aktörer för information till medborgare.