Polisen beviljar tillstånd för allmänna sammankomster den 12 maj

Polisen har fått in ansökan om tillstånd för att genomföra allmänna sammankomster den 12 maj på Frölunda Torg, i Borås samt i Trollhättan. Polisen har beaktat en tidigare dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i sitt beslut att bevilja tillstånd.

En tidigare ansökan om allmän sammankomst i Borås avslogs av Polismyndigheten med hänsyn till ordning och säkerhet. Polisens avslag överklagades till Förvaltningsrätten och en dom meddelades den 6 maj 2022. I Förvaltningsrättens dom framgår bland annat att de omständigheter som Polismyndigheten hade anfört i avslagsbeslutet var allvarliga, men att de inte utgjorde sådana exceptionella förhållanden som innebar att det fanns skäl för att vägra tillstånd att genomföra en allmän sammankomst.    

– Den här domen måste vi nu ta hänsyn till i våra bedömningar, förklarar kommenderingschefen Anders Börjesson.

– I domen hänvisas det till att polisen har möjlighet att uppställa villkor om bland annat tid och plats för demonstrationen, om det behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Tillstånd för allmänna sammankomster kan ges, men på andra platser än vad som står i ansökan. Eventuella justeringar bygger på vår bedömning av säkerhetsläget.

Vid allmänna sammankomsterna har ofta polisen en kommendering för att säkerställa den närvaro som behövs så att sammankomsterna ska kunna genomföras utan brott och ordningsstörningar.

– Vi finns där för att säkerställa allmän ordning, samtidigt som vi värnar om yttrandefriheten och möjligheten till opinionsyttringar, säger Anders Börjesson.