Polisen i region Bergslagen beslutar om tillstånd

Polisregion Bergslagen beslutar att ge tillstånd om allmän sammankomst den 13 maj.

Rasmus Paludan inkom med en ansökan om allmän sammankomst den 4 maj om en allmän sammankomst i Örebro den 13 maj. Ansökan har nu behandlats av Polismyndigheten i polisregion Bergslagen.

Enligt ansökan har Rasmus Paludan önskat att få genomföra sin sammankomst på Prologgatan i Örebro klockan 12–15 den 13 maj. Med tanke på de allvarliga ordningsstörningar som förekommit vid tidigare tillfällen i Örebro och i andra delar av Sverige bedömer Polismyndigheten att det finns en hög risk att liknande händelser inträffar om sammankomsten hålls på den plats som önskats. Utöver detta anser Polismyndigheten att den sökta platsen inte är lämplig ur ett ordnings- och säkerhetsperspektiv.

Därför beslutar Polismyndigheten att ändra plats för sammankomsten till Aspholmsvägen i Örebro den 13 maj mellan klockan 12 – 15. Exakt plats anvisas av polisman. Beslutet kan överklagas.

Rätten att uttrycka sin åsikt går långt i svensk rätt och finns inskriven i grundlagen. Utrymmet för att vägra tillstånd till en allmän sammankomst där dessa rättigheter utövas är starkt begränsat. Polisens uppgift är att se till att arrangör och deltagare ska få möjlighet att genomföra manifestationen samtidigt som den allmänna ordningen ska upprätthållas för alla.