Polisen tittar närmare på anmälan om försvunnen person

Polisen utreder återigen inkomna uppgifter om en kvinna som anmäldes försvunnen i januari 2020.

Fredagen 22 april i år hittades en kvinna i ett gruvhål i Norberg. Misstankar om brott uppstod och just nu pågår en förundersökning om försök till mord och våldtäkt, där en man är häktad misstänkt för brotten. Förundersökningen leds av en åklagare.

Polisen har fått många frågor om händelsen och ytterligare en anmälan som gäller en försvunnen kvinna från i januari 2020.

Svaret som kan lämnas är att polisen tittar närmare på en anmälan om en försvunnen person som inkom 2020-01-31, där en kvinna i Surahammars kommun anmäldes försvunnen. Vid tillfället vidtog polisen rutinmässiga utredningsåtgärder men inga misstankar om brott uppstod.

Polisen kan idag inte heller konstatera att det föreligger ett brott bakom kvinnans försvinnande, utan endast bekräfta att man återigen utreder de inkomna uppgifter som finns i anmälan. Det finns således ingen brottsrubricering eller misstänkt i ärendet, vilket i det här läget är viktigt att understryka.

Polisen lämnar ingen ytterligare information kring anmälan om den försvunna kvinnan från i januari 2020. Inte heller lämnas några uppgifter om vad som föranlett att polisen återigen går igenom de inkomna uppgifterna som finns i ärendet.