Samverkansövning i Jämtland

Onsdag den 18 maj övar Polisen, Försvarsmakten och andra civila myndigheter en stor olycka vid Trätojordsbacken i Hammarstrand. Under dagen kommer det att vara stor aktivitet i området med såväl fordon med blåljus som helikoptrar och drönare.

Syftet med övningen är att öva samverkan och ledning i samband med en stor händelse som påverkar hela samhället. Att öva agerande vid olyckor är en del av totalförsvarsövningen Vildhussen som just nu pågår där Försvarsmaktens Hemvärnsbataljoner får en möjlighet att öva tillsammans med civila myndigheter och utveckla förmågor i specifika situationer.

Vid 11- tiden inleds övningen med rök och ljudeffekter.

Figuranter i övningen bär vit armbindel. Övningsinstruktörer bär reflexväst. Den här dagen bör man undvika att köra bil på Solvägen då den till stor del används av de som övar.

- Att öva ledning och samverkan i ett läge där vi går mot allvarlig påverkan på lokalsamhället höjer vår generella beredskap och ökar vår förmåga inför kommande kriser, säger David Westlin, tillförordnad polisområdeschef tillika lokal övningsledare för polisens stabsövning.