Sänkt ansökningsavgift för nationellt id-kort – om du bara ansöker om id-kort

Fler medborgare hinner få sina resehandlingar snabbare om fler enbart ansöker om nationellt id-kort. Därför sänks ansökningsavgiften för nationellt id-kort från den 10 maj, men endast om du inte samtidigt ansöker om pass.

– Vi vet att en mycket stor andel av de som reser gör det inom EU/Schengen-området. Vid dessa resor räcker det att ha ett nationellt id-kort som resehandling. Vi försöker genom prissänkningen styra efterfrågan och möjliggöra att fler får en resehandling snabbt, säger Per Engström, nationell kommenderingschef för den särskilda händelsen Pass.

Leveranstiden för nationella id-kort är cirka fem dagar medan det för pass är flera veckor och dessutom förväntas öka den kommande tiden. Ju fler som ansöker om pass desto längre väntetider blir det innan man kan hämta ut sitt pass efter godkänd ansökan. Detta beror på att leverantören inte hinner tillverka det antal pass per månad som medborgare efterfrågar.

Därför har regeringen nu på Polismyndighetens initiativ beslutat att sänka ansökningsavgiften på nationellt id-kort i de fall sökanden inte vid samma ansökningstillfälle ansöker om pass. Detta för att få ned antalet ansökningar om pass och därigenom även korta väntetiden på pass.

Från 400 kronor till 100 kronor

Från och med tisdag den 10 maj sänks ansökningsavgiften för att göra nationellt id-kort från dagens 400 kronor till 100 kronor om man endast väljer att ansöka om nationellt id-kort. Väljer man att ansöka om både nationellt id-kort och pass samtidigt gäller fortfarande avgiften 400 för det nationella id-kortet. Att göra ett pass kommer även fortsättningsvis i alla lägen att kosta 400 kronor.

– Avgiftssänkningen omfattar alla som från och med den 10 maj har en bokad tid oavsett när tiden är bokad. Det är alltså möjligt att på passexpeditionen göra valet att endast söka nationellt ID-kort. Prissänkningen gäller tillfälligt och på hittills obestämd tid, säger Per Engström

Vill du veta mer?

Här kan du se aktuella väntetider. 

Faktaruta

Ska du resa inom EU/Schengen räcker nationellt id-kort som resehandling.
Ansökningsavgift för pass är 400 kronor.

Normal ansökningsavgift för nationellt id-kort är 400 kr men det sänks från och med 10 maj till 100 kr om man endast söker om nationellt id-kort.

Prissänkningen omfattar alla som från och med den 10 maj har en bokad tid – oavsett när tiden är bokad.

Väntetider för att få pass alt nationellt id-kort från det att ansökan gjorts varierar och finns på polisen.se/pass och uppdateras varje vecka.