Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Stora beslag i gemensam satsning mot organiserad brottslighet

Besparingar till staten på drygt 40 miljoner i region Mitt och sammanlagt 118 utdelade fängelseår i tingsrätten är några av resultaten av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021.

Det myndighetsgemensamma arbetet fokuserar på att komma åt kriminellas kontanter och värdesaker så att aktörerna inte kan finansiera nya brott och en kriminell livsstil. Genom skattehöjningar, återkrav, utmätningar och beslag har besparingar på 40 miljoner kronor till staten kunnat genomföras.

– I vårt brottsbekämpande uppdrag mot kriminella nätverk är det viktigt att ha fokus på de mest brottsaktiva och inflytelserika individerna. Tillsammans med andra myndigheter får vi större möjligheter att ingripa mot organiserade försök att urholka vårt välfärdssystem, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Mitt.

Bakom siffrorna ligger bland annat stora belopp där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förhindrat att ersättningar betalats ut på felaktiga grunder. Genom att arbeta tillsammans får de samverkande myndigheterna fler verktyg och en större räckvidd för att försvåra och minska vinningen av brott för personer inom den organiserade brottsligheten.

– Återigen ett mycket bra resultat av den gemensamma myndighetssamverkan med många besparade och återtagna skattekronor från den grova organiserade brottsligheten. Vi har gjort detta tillsammans och tillsammans är vägen framåt, säger Jale Poljarevius, underrättelsechef, polisregion Mitt.

Region Mitts resultat i siffror (2021):

  • 16,5 miljoner kronor i återkrav
  • 11,8 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar,
  • 2,5 miljoner kronor i förverkat brottssyfte
  • 7,2 miljoner kronor i beslutade skattehöjningar:
  • 1,5 miljoner kronor i utmätta tillgångar:
  • Beslag narkotika: 7 kg cannabis, 11 kg kokain, 119 kg amfetamin, 35 180 tabletter.
  • Beslag vapen: 5 granater/granatvapen, 2 pistoler.

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen. Arbetet samordnas regionalt i Mitt av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC).

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen.