Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Färdväg för studentflak i Uppsala

Karta över studentflaksväg Uppsala.

Karta över studentflaksväg i Uppsala 3 juni. Förare ansluter till slingan med sitt ekipage och åker varvet medsols. Bild: Polisen

Fredagen den 3:e juni är det dags för många att ta studenten i Uppsala. I samband med studentfirandet är det vanligt att färdas på lastbilsflak eller traktorkärror i centrala delarna av Uppsala. För att minska risken för olyckor finns regler och lokala direktiv.

Denna information vänder sig till den ansvarige arrangören/föraren för studentekipaget och den som är uppdragsgivare och har beställt ett studentflak.  

Anmälan av ekipage

Arrangören eller den som beställer ett studentekipage måste anmäla dess start och slutdestination. Således behövs inget tillstånd förutom att kraven nedan* ska vara uppfyllda. Framförs ekipage som inte uppfyller kraven kan ekipaget bli stoppat av polis som kan hindra fortsatt färd. Färden kommer att avbrytas vid misskötsel på flaket av deltagarna, exempelvis kastade föremål.

*Anmäl ekipage med följande innehåll till: studentflak.uppsala@polisen.se

      I.         Datum och tidpunkt för utspring/start av ekipage

     II.         Var resan startar samt slutmål

   III.         Typ av fordon

   IV.         Registernummer på fordonet

    V.         Antal deltagare

   VI.         Kontaktuppgifter till Uthyrare/förare/anmälare/flakvärd

 VII.         Skoltillhörighet + Ort

Besiktning av ekipage

Förbesiktning av samtliga fordon/ekipage/flak ska ske innan man får transportera studenter. Besiktningsstation kommer att etableras på parkeringen vid IFU ARENA i Gränby. Samtliga anmälda flak ska åka till besiktningsstationen för att genomföra besiktning, få ett intyg från besiktning samt förhållningsregler. Intyget ska medföras vid färd och vara väl synligt i framrutan. Utan detta intyg kommer polisen att hindra fortsatt färd.

Eventuell musikanläggning på flaket måste vara monterad innan besiktning och får ej monteras på besiktningsstationen.

Besiktning sker den 3:e juni, klockan 07.30-12.00, då finns polispersonal på plats vid IFU ARENA vid Gränby Sportfält.

Flakvärdar

På grund av att det skett många allvarliga olyckor vädjar polisen till er som ska köra fordon och vara flakvärdar att ha tät kontakt med varandra. En flakvärd är ett ska-krav, men polisen rekommenderar dock att det finns två flakvärdar per ekipage. De måste vara uppmärksamma på flakaktiviteten så att farliga situationer inte uppstår. Flakvärden ska vara över 21 år och nykter.

Säkerhet

Säkerhet är prioriterat och därför ska villkoren nedan vara uppfyllda genom:

  • att antal studenter per ekipage är lämpligt och att de är placerade så att det inte kan uppstå någon fara
  • att ha hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga och hindrar någon att falla av flaket
  • att säten eller bänkar ska sitta fast
  • att utrymmet för studenterna inte får ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador
  • att en direktkontakt mellan flakvärd och förare finns genom ett tillförlitligt kommunikationssystem. Om mobiltelefon används, ska den vara uppkopplad under hela färden
  • att inte köra fortare än 20 km/h (Gångfart rekommenderas = MAX 7 km/h) och endast köra på vägar där högst 70 km/h är tillåtet
  • att föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras, behövs lägst behörighet B sedan 2 år
  • att om någon av ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda gäller grundreglerna: man får inte transportera personer på ett släpfordon som inte har genomgått lämplighetsbesiktning för personbefordran. Polisen får i så fall hindra fortsatt färd
  • att deltagarna inte får kasta föremål eller annan misskötsamhet. Polisen kommer då att hindra fortsatt färd
  • att avbryta färden efter två timmar