Summering: Den allmänna sammankomsten i Linköping

Den allmänna sammankomsten på Lilla Torget är avslutad.

Under söndagen arrangerades en tillståndsgiven allmän sammankomst på Lilla Torget i Linköping.

Om kommenderingen

Polisen summerar den allmänna sammankomsten:

Inga allvarliga ordningsstörningar har rapporterats. En person avlägsnades från platsen på grund av ordningsstörning. Det finns inga misstankar om brott i samband med den allmänna sammankomsten.

Det brottsförebyggande arbetet

Arbetet inför den allmänna sammankomsten som har bedrivits av polisen tillsammans med samverkanspartners har varit bra ur ett brottsförebyggande perspektiv. 

Polisen vill framföra ett tack till alla som har hjälpt till med samverkan på olika sätt inför och under den allmänna sammankomsten.