Tillsammans för ett tryggt Uppsala

Inbrottsskador på ytterdörr.

Bild: Polisen

Uppsala kommun, lokalpolisområde Uppsala/Knivsta, säkerhetsföretag, bostadsbolag och andra aktörer arbetar kontinuerligt med att sammanställa gemensamma lägesbilder för Uppsala kommun med fokus på trygghet i den offentliga miljön.

Lägesbilderna ligger sedan till grund för det gemensamma arbetet med att stärka tryggheten i Uppsala kommun, samverkansmetoden EST.

Lägesbild för mars och april 2022

Fokus under mars och april har varit på bland annat trygghetsvandringar, mobila EST-väktare, inbrott och ungdomssamlingar.

Under perioden mars och april har en ökning skett av inbrott och inbrottsförsök i framför allt källare och förråd. Uppsala kommun, Uppsalahem och polisen arbetar tillsammans och informerar varandra om platser som frekvent utsätts för detta.

I mars arrangerades en trygghetsvandring i Stenhagen där både kommun, bolag, polisen och ungdomar från området deltog. Närmiljön och identifierade platser och andra delar som kan förbättras för ökad trygghet i området granskades.

I slutet av mars utökade kommunen det trygghetsskapande arbetet med så kallade EST-väktare, mobila väktare kopplade till samverkansmetoden EST (Effektiv samordning för trygghet).

Det har varit många ungdomar i rörelse på flera platser i kommunen så som i citykärnan, Gränby, Almunge och Bälinge. Ordningsvakter, polis och kommunens ungdomsjour arbetar för att möta upp och föra en dialog med ungdomarna.

Det har också skett en ökning av ungdomar som kör mopedbil och A-traktorer i Uppsala. I april hölls trygghetsdialoger på temat i Almunge och Bälinge.

Valborgshelgen lockade stora folksamlingar och fortlöpte utan några större störningar. Förberedelsearbetet för ett trygg och säker Valborg och första maj pågick under en längre tid och föll väl ut. 

Uppsala kommuns webbplats: Mer om lägesbilden mars och april 2022 

Så kan du öka tryggheten

Brott i bostadsmiljön kan förebyggas med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan. Grannsamverkan i Uppsala är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende, polisen och Uppsala kommun.

Grannsamverkan för att minska brottsligheten 

Information om brottsförebyggande arbete på olika språk 

Är du och dina grannar intresserade av att engagera er i grannsamverkan? Skicka ett mejl till polisen. E-post: Grannsamverkan lokalpolisområde Uppsala/Knivsta

Skydda dig mot stöld och inbrott