Trafikvecka med fokus på brott på väg

Mellan den 2 och 8 maj genomför polisen en trafikvecka med fokus på det som kallas brott på väg. Initiativet till trafikveckan kommer från EU och kontrollerna genomförs i alla medlemsstater samtidigt.

Med brott på väg menas alla brott som sker på och i anslutning till väg. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan. De använder sig av vägen för att ta sig till och från en brottsplats. Därför riktar polisen extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, det vill säga riksvägar och europavägar.

– Vi vet till exempel att internationella stöldligor generellt sett använder sig av huvudvägnätet för att snabbt kunna förflytta sig till nya geografiska platser och för att kunna göra så många stölder som möjligt på kort tid. Det är bland annat dessa vi vill upptäcka vid våra kontroller, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Fordon är också ett centralt inslag i människohandel, narkotikahandel, vapenbrott och hantering av farligt avfall.

– Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Genom nyfikenhet och kontroller av fordon, förare och passagerare ökar polisen förutsättningar att upptäcka brottslighet som använder vägnätet på olika sätt, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.

Internationellt samarbete

Varje år genomförs ett stort antal synkroniserade trafiksäkerhetsveckor under Roadpols paraply. Roadpol är ett europeiskt nätverk för polissamarbete på trafikområdet (European roads policing network) med visionen att sänka antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Trafikveckorna har inriktning på de främsta orsakerna till skador som hastighet samt rattfylleri och drograttfylleri, men fokuserar även på yrkestrafiken och – som den här veckan – brott på väg.