Utredningsläget för upploppen i Östergötland

Utredningsläget för upploppen i Östergötland

Ett stort utredningsarbete pågår av de synnerligen allvarliga brott som begicks under de våldsamma upploppen i påskhelgen.

Det är grova brott som har begåtts och utredningsarbetet har prioriterats av ledningen för polisregion Öst.
– Många poliser, räddningstjänst- och sjukvårdspersonal har fått uppleva ett antal fruktansvärda arbetstimmar som de förmodligen aldrig kommer att glömma, säger Jan Staaf som är utredningsledare för upploppen i Norrköping.

Förstärkt utredningsorganisation

Polisen har förstärkt utredningsorganisationen för att ha bra framfart i utredningarna. Utredningsarbetet är omfattande och polisen går igenom stora mängder filmer och bilder för att klargöra händelseförloppen och identifiera misstänkta. Utredningsgrupperna består av poliser med olika funktioner och kompetenser.

Arbetet med att identifiera personer som skäligen kan misstänkas för brott är komplext och tidskrävande.
– Två viktiga delar i utredningarna av händelserna är arbetet med förhör av de poliser som deltog i insatsen och arbetet med att analysera filmmaterial, säger John Skoog som är utredningsledare för upploppen i Linköping.

Fyra är häktade – fler kommer att misstänkas

I dagsläget är en man häktad i Linköping och tre män är häktade i Norrköping. Det är Åklagarmyndigheten som fattar beslut om någon ska begäras häktad och anhållas.
– Det pågår ett omfattande arbete med att identifiera ytterligare misstänkta med hjälp av bland annat filmer och bilder från händelsen, säger John Skoog.

Jan Staaf ger sin syn på utredningarbetet:
–Inom en snar framtid kommer vi troligtvis att ha identifierat ett hundratal personer. Efter det är det upp till förundersökningsledarna att avgöra hur många brottsliga handlingar som når den juridiska nivån med tillräckliga skäl för åtal, säger Jan Staaf.

Möjliga påföljder

– I utredningen arbetar vi med flera olika brottstyper. Dels med det relativt nya brottet grovt blåljussabotage som också har den högsta straffsatsen. Blåljussabotage är ett brott som kan utföras av enskilda personer till skillnad från det grova våldsamma upploppet som är ett så kallat ”tillsammansbrott” där ett flertal personer gemensamt går till attack mot en myndighet. Andra brott som kommer att utredas är våld mot tjänsteman, misshandel och skadegörelsebrott. Det finns domar där rätten har dömt personer till blåljussabotage och våld mot tjänsteman i konkurrens, säger Jan Staaf.

Polisen för en ständig dialog med åklagarna om när fler misstänkta kan frihetsberövas. Sannolikt kommer ett stort antal personer delges misstanke om brott efter händelserna. Dessutom har det upprättats flera orosanmälningar till sociala myndigheter om barn och ungdomar som deltagit i våldsamheterna.
– När det finns tillräckliga skäl för åtal kommer de misstänkta personerna att åtalas successivt. Polis och åklagare har ambitionen att de första åtalen ska väckas innan sommaren 2022, säger John Skoog.

Allmänhetens hjälp att lagföra gärningsmän

Polisen har fått hjälp av allmänheten under utredningsarbetet. Många bilder och tips har inkommit vilket är till stor hjälp.  

– Utredningsgrupperna känner ett starkt stöd från allmänheten. Detta avspeglar sig inte minst i den stora mängden tips och ljudfiler som skickats in till Polismyndigheten, säger Jan Staaf och fortsätter:

– De brott som har begåtts är ett hårt slag mot vårt demokratiska system och blåljuspersonal som har till uppgift att upprätthålla lag och ordning har fått utstå ett fruktansvärt övervåld från en stor samling människor som satte sig över lagar och förordningar. Vi gör nu allt i vår makt för att de personer som vill förstöra vårt samhälle ska få kännbara straff.