Uttalande av rikspolischefen

Med anledning av medieuppgifter som rör de våldsamma upploppen under påskhelgen och om vilken underrättelseinformation som fanns tillgänglig vill rikspolischef Anders Thornberg göra följande förtydligande:

Inför allmänna sammankomster av detta slag görs en hot- och riskbedömning med utgångspunkt från tillgänglig underrättelseinformation. Denna bedömning ligger till grund för den resurs som tillsätts. Det innebär emellanåt beslut om kommenderingar på de aktuella platserna med särskild kompetens för att hantera de förväntade situationerna. Detta skedde även inför påskhelgen.

Men denna helg möttes poliserna av ett exceptionellt våld. Våldet var riktat mot polisen och av en omfattning vi inte sett tidigare. Det är ur det perspektivet mitt uttalande om underrättelseinformationen ska ses.

Vilken information som fanns och vilka beslut som fattades före och under dessa våldsamma upplopp kommer att genomlysas och analyseras i den utvärdering som kommer att ledas av en extern ordförande.

Polismyndigheten utvärderar sitt arbete i flera steg