Viktig information gällande A-traktorer

Polisen har den senaste tiden i större utsträckning rapporterat främst ungdomar för olovlig körning när de framfört A-traktorer som är ombyggda på felaktiga sätt.

Tidigare har en för hög hastighet på en A-traktor varit anledningen till att främst ungdomar rapporterats för olovlig körning.  Men det är inte bara hastigheten som avgör om fordonet ska klassas som en A-traktor utan det gäller även kraven på ombyggnation av fordonet.

Ett av kraven på ombyggnation är att det är uppenbart att fordonet inte är till för person- eller godsbefordran. Enklare beskrivet får en A-traktor till exempel inte ha ett bagageutrymme och det ska inte vara möjligt att sitta i baksätet. Däremot får säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet behållas vid ombyggnaden.

Om en A-traktor är återställd med baksäte och eller bagageutrymme kan föraren dömas för olovlig körning, om personen saknar körkortsbehörighet för personbil. Om en förälder står som ägare så kan även föräldern dömas för tillåtande till olovlig körning eftersom det är främst ägarens ansvar att hålla fordonet i det skick som är föreskrivet.

En lösning för att fordonet ska räknas som A-traktor är att ett galler sätts i bagageutrymmet och vid baksätet för att omöjliggöra transport av gods och fler passagerare än tillåtet. Viktigt att tänka på är att A-traktorn då först måste registreringsbesiktigas med gallret på för att räknas som godkänt.

Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

För att det ska vara korrekt att framföra en A-traktor ska fordonet vara precis i det skick som den är registreringsbesiktigad som. En A-traktor är alltid en ombyggd bil och de krav som ställs för att den ska vara godkänd att framföra som just en A-traktor står i informationen om tekniska data i registreringsbesiktningen.

Fullständiga krav för att ett fordon ska vara godkänt som A-traktor står i VVFS 2003:19 (Transportstyrelsens hemsida).