Vill du starta grannsamverkan och förebygga brott?

Är ni som boende, fastighetsägare eller bostadsrättsförening i Oxelösund och Nyköping intresserade av att tillsammans hjälpas åt med att förhindra brott i det egna bostadsområdet, anmäl er till grundutbildning i grannsamverkan.

Under 2022 är Polisens och Oxelösunds Kommuns Medborgarlöfte att skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare i Oxelösund att starta och bedriva grannsamverkan i kommunen. 

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan kan göra stor skillnad! Grannsamverkan har visat sig kunna minska brottsligheten med i genomsnitt 16 till 36 procent i områden som har grannsamverkan.

Inför sommaren erbjuder Polisen och Oxelösunds Kommun en grundutbildning för blivande kontaktombud för grannsamverkan. Är ni som boende, fastighetsägare eller bostadsrättsförening intresserade av att tillsammans hjälpas åt med att förhindra brott i det egna bostadsområdet – anmäl er till utbildningen!

Grundutbildning i Grannsamverkan

Tid: den 8 juni 18:00 – 20:00
Plats: Koordinaten/Eventsalen Oxelösund
Anmälan: grannsamverkan.nykoping@polisen.se, sista dag för anmälan är 6 juni 

Mer om grannsamverkan: 

Utbildningen är gratis - Vi bjuder på fika 

Välkommen!