Uppdaterad kravprofil har införts för polisutbildningen

En uppdaterad kravprofil har införts som ska säkerställa att sökande till polisutbildningen har rätt egenskaper och samtidigt ge möjlighet för den sökande att växa in i polisrollen under utbildningen.

Som en del av flera åtgärder för att utveckla och modernisera antagningsprocessen till polisutbildningen genomförde polisen 2020 en översyn av kravprofilen. Nu är implementeringen klar och från och med i dag kommer de som prövas vid Plikt- och prövningsverket bedömas utifrån den uppdaterade kravprofilen.

– Forskningen går framåt samtidigt som utvecklingen i samhället påverkar vilka förmågor poliser behöver ha. Vi har gjort översynen för att säkerställa att vi rekryterar personer med rätt egenskaper för att klara polisutbildningen och polisyrket, säger Eva Årestad Radner, nationell samordnare för grundutbildningen.

Genom översynen har kravprofilen, som tidigare var en del av den samlade kompetensprofilen för en färdig polisassistent, både moderniserats och förtydligats.

– Till skillnad från tidigare ger den uppdaterade kravprofilen utrymme för den utveckling som den studerande på polisutbildningen får under utbildningsåren. Där utvecklar de sina egenskaper och skaffar sig den kompetens som krävs för att kunna anställas som polisassistent, säger Eva Årestad Radner.

Det är mindre justeringar som har gjorts i de olika delarna. Bland annat har en omarbetning skett av de psykologiska kraven. De medicinska kraven har också förtydligats och anpassats efter aktuellt forskningsläge.

– Exakt vad förändringarna kommer få för effekt är för tidigt att säga, men vi kommer följa upp utfallet noga och genomföra kontinuerliga utvärderingar såväl under som efter genomförd utbildning, säger Anders Henckel, på HR-kompetens som ansvarar för införandet av kravprofilen.

Stort intresse för att bli polis

Det finns ett stort intresse för att bli polis och det sker ett intensivt arbete i verksamheten för att attrahera fler att söka till polisutbildningen, men samtidigt ställs höga krav på de som söker.

– Det ställs och ska fortsatt ställas höga krav på den som vill bli polis. Polisyrket är komplext och man ställs inför många svåra situationer vilket också återspeglar sig i antagningsprocessen, säger Anders Henckel.

Polisen har använt samma rekryteringsmetod sedan 2014. Den genomförda översynen är en del av ett större utvecklingsarbete av antagningsprocessen. I januari 2020 startade exempelvis en ny antagningsprocess vilket bland annat innebär att det är möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året. 

Antagningskrav till polisutbildningen

Polisens kravprofil

Polisens kravprofil består av tre delar: en fysisk, medicinsk och psykologisk del. I översynen har bland annat följande förändringar gjorts:

  • De psykologiska kraven har setts över och utvecklats.
  • Cykeltestet genomförs nu som ett maxtest, men gränsvärdet för godkänt är detsamma som tidigare.
  • Medicinska delen har förtydligats och anpassats till aktuellt forskningsläge.