Arbetet med att öka tryggheten i Flemingsberg fortsätter

På torsdagskvällen deltog ett stort antal polisresurser och Kronofogden i en insats i Flemingsberg. Syftet är att arbeta mot den grova organiserade brottsligheten och öka tryggheten för de som bor och verkar i området.

Lokalpolisområde Huddinge lägger ned mycket tid och kraft på att öka tryggheten i Flemingsberg. Många personer som bedrivit en kriminell verksamhet har dömts till långa fängelsestraff och för tillfället sitter många frihetsberövade. Det betyder dock inte att alla kriminella aktörer är borta utan det finns fortfarande problem med kriminell verksamhet. Vid torsdagens insats ingick förutom den lokala polisen en mängd regionala och nationella resurser som regionala insatsstyrkan, helikopter, UAS, trafik- samt hundenheten. Även Kronofogdemyndigheten deltog.

– Vid sidan av vårt ordinarie arbete i lokalpolisområdet har vi regelbundet samverkan med flera olika enheter inom polisen samt andra myndigheter. Något som brukar vara lärorikt och slagkraftigt i vår gemensamma jakt på kriminella individer som skapar oro i områdena, säger polisinspektör Andreas Callin, som ledde torsdagens insats.

Under torsdagen rapporterades ett antal personer för trafikbrott, narkotikabrott och en mindre mängd narkotika togs i beslag. Två husrannsakningar genomfördes och två personer omhändertogs för brott mot utlänningslagen.

 – Jag är nöjd med torsdagens resultat och vill betona att vinsten snarare ska räknas i hur tryggheten har ökat. Polisen med flera myndigheter ska även fortsatt vara nära medborgarna i Flemingsberg, säger Andreas Callin.

Resultat av insatsen

  • Brukande av falsk urkund
  • Två fall av olovlig körning
  • Fyra fall av ringa narkotikabrott, eget bruk
  • Ringa narkotikabrott, innehav
  • Grov olovlig körning
  • Två fall av brott mot utlänningslagen