Åtgärder för passbokning

Polisens strävan är att medborgarna ska få tid för pass så fort som möjligt. För att säkerställa detta pågår ett intensivt arbete för att stärka upp organisationen och på teknisk väg minimera kryphål som gör att man kan utnyttja systemet.

Efterfrågan på att förnya sitt pass är i nuläget omfattande. Den främsta orsaken är att många under pandemin inte har förnyat sitt pass. Detta i kombination med en vanlig högsäsong och att restriktionerna i samhället släpptes på en och samma gång medför att efterfrågan på passtider är mycket stor. Samtidigt har polisen fått signaler om att man på olika sätt kringgår systemet och bokar tider som sedan överlåts till andra personer. För att hantera detta har, och kommer, polisen införa olika tekniska lösningar på sin passbokningssida.

‒ Genom att personer bokar passtider, vars enda syfte är att boka upp tider och överlåta till andra, försvårar man för de som verkligen behöver nytt pass och det är naturligtvis något vi behöver komma till rätta med, säger Magnus Roglert, chef enheten för förvaltningsrätt, Polismyndigheten.

Systemet för passhantering, och att få en nytt giltigt nationellt id-kort, bygger på att man som medborgare söker passtid för sig själv och sin familj när man är i behov av giltiga ID-handlingar.

­‒ Vi jobbar på ett flertal olika tekniska lösningar för att hantera detta, men som en initial åtgärd så har passbokningarna blivit personliga. Det betyder att man uppger sitt namn vid själva bokningen. Det nya systemet är ett första steg för att stävja missbruket av att en person bokar upp flera tider, säger Magnus Roglert.

Polismyndigheten jobbar på ett flertal olika spår för att hantera den ansträngda situationen. En av de avgörande faktorerna för att vi ska kunna släppa fler tider är att vi har utbildade passhandläggare som kan ta emot ansökningar och hantera utlämning av pass på ett rättssäkert sätt. I de regioner där det finns tillräckligt med passhandläggare och möjlighet har man nu förlängt öppettiderna. Allt eftersom ny personal kommer in i verksamheten så ökar vi öppettiderna i flera regioner och släpper fler bokningsbara tider. För att hantera den akuta och uppkomna situationen ser vi även över om vi kan omfördela resurser. Konkret betyder det att vi tar personal från annan verksamhet för att bemanna våra passexpeditioner.