Bedrägerier mot bostadsrättsföreningar

Vid flera tillfällen har det förekommit att bostadsrättsföreningar blir utsatta för olika former av bedrägeriförsök i samband med bland annat renoveringsarbeten. Polisen informerar i syfte att brott ska förhindras.

- Bostadsrättsföreningar har visat sig vara extra sårbara för just den här typen av bedrägerier. Ett vanligt tillvägagångssätt är att någon i styrelsen blir involverad direkt eller indirekt i upphandlingar, eller att personer med felaktiga avsikter tar sig in i styrelsen och sedan anlitar sina egna kontakter för olika entreprenader. På så vis lurar bedragare till sig pengar samtidigt som de tillför bostadsrättsföreningen ekonomisk skada, säger Jale Poljarevius, chef underrättelseenheten, polisregion Mitt.

Det finns en sårbarhet bland bostadsrättsföreningar då det förekommer att medlemmar i styrelser har begränsad kunskap inom det ekonomiska och juridiska området. Enligt polisen är det dessutom svårt att utreda och lagföra personer som har fått kontrakt på arbeten. 

-Vi har ett par pågående ärenden där bostadsrättsföreningar har polisanmält bedrägerier. Dessa ärenden läggs ofta ned eftersom föreningen har bindande skriftliga kontrakt med entreprenören oavsett hur den processen har gått till. Det är föreningar med svagt medlemsengagemang som är mest tacksamma att ge sig på för ekonomiska brottslingar. Det bästa sättet att förebygga att en bostadsrättsförening blir utsatt för denna typ av brott är att styrelserna blir medvetandegjorda om denna bedrägerivariant samt att medlemmar är engagerade och väl insatta i verksamheten i den egna föreningen, avslutar Jale Poljarevius.

Mediekontakt: Jale Poljarevius, chef underrättelseenheten, region Mitt, jale.poljarevius@polisen.se