Beslut om kamerabevakning genom UAS i Flemingsberg

Karta över UAS-område.

Beslutat område för användning av UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14 a § kamerabevakningslagen (2018:1200) i Flemingsberg i Huddinge kommun genom UAS.

Polismyndigheten har tagit beslut om kamerabevakning enligt 14 a § Kamerabevakningslagen (KBL) i Flemingsberg genom UAS (Unmanned Aerial System, vilket är obemannade flygfarkoster).

Beslutet gäller mellan den 17 mars 2022 till den 23 mars 2022. Upptagningsområdet för kamerabevakning är Flemingsberg, Grantorp och Visättra, vilket framgår av kartan.

UAS kommer att användas av polis för att utreda, förebygga eller förhindra brott och ordningsstörningar. Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till polisens patrullering och andra trygghetsskapande åtgärder.