Det grova och dödliga våldet i kriminella grupper ska minska genom samarbete

Hösten 2021 undertecknade Polismyndigheten, Kriminalvården, Länsstyrelsen och Örebro kommun en gemensam avsiktsförklaring om nolltolerans mot grovt och dödligt våld och att implementera strategin Group Violence Intervention (GVI) i Örebro kommun.

Den amerikanska strategin GVI (Group Violence Intervention) har framgångsrikt använts i amerikanska städer sedan 90-talet. I Sverige har den tidigare använts i Malmö under namnet ”Sluta skjut”, även här med positiva resultat. Nu sprids strategin till flera svenska städer, där ibland Örebro.

Syftet med satsningen i Örebro är att minska det grova och dödliga våldet i kriminella grupper och öka den upplevda tryggheten i samhället. Det är ett samarbete mellan Örebro kommun, Polismyndigheten, Kriminalvården och Länsstyrelsen. Även aktörer från lokalsamhället är involverade i arbetet.

Strategin innebär bland annat direkt kommunikation med identifierade kriminella individer och grupper för att få stopp på det dödliga våldet, både genom gemensamt fokus på deras verksamhet och genom att erbjuda stöd till den som vill lämna den kriminella miljön och livsstilen.

Under våren pågår ett förberedande arbete med implementering av strategin hos berörda aktörer samt kartläggning av våldsdrivande individer och grupper. Under den här veckan har Örebro besök och handledning av medarbetare vid forskningscentret National Network for Safe Communities (NNSC) som ansvarar för och utvecklar strategin.

Under hösten tas nästa steg som innebär så kallade interventioner där man träffar kartlagda individer både i grupp och enskilt.

Läs mer på orebro.se/gvi

Läs mer om GVI på Brå:s webbplats