En månad med Snabbare lagföring i Jämtland

Sedan 1 februari har Polisområde Jämtland jobbat med Snabbare lagföring och under den första månaden har polisen utrett 46 brott med hjälp av metoden.

Arbetsmetoden omfattar brott som ger högst tre års fängelse där den misstänkta ska vara över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Brottsligheten kan exempelvis vara narkotikainnehav, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen samt brott som skadegörelse, sexköp och enklare vapenbrott.

Snabbare lagföring innebär att man vid enklare brott får en tid för rättegång i samband med ingripandet, eller så får man reda på beloppet på böterna som åklagaren kommer att utfärda i närtid. Under första månaden har polisen utrett 46 brott med hjälp av Snabbare lagföring. 35 av dem är tillgänglighetsdelgivningar vilket innebär att man får ett datum för rättegång. Vid 11 fall har gärningsmannen erkänt brottet och godtagit strafföreläggande, dvs böter. Drygt 20 ärenden är redovisade till åklagaren, i övriga väntar vi på analysbesked avseende narkotika. Brotten har fördelat sig enligt följande:

17 ringa narkotikabrott, eget bruk

11 ringa stöld (snatteri i butik)

9 ringa narkotikabrott, innehav

6 olovlig körning

6 drograttfylleri

5 rattfylleri, alkohol

4 brott mot knivlagen

1 hastighetsöverträdelse

1 köp av sexuell tjänst

Den uppmärksamme ser att det blir fler brott än antal ärenden, det beror på att en person i ett ärende kan vara misstänkt för flera brott.

- Det första ärendet i Tingsrätten, brott mot knivlagen, tog 9 minuter. Den misstänkte valde att inte komma till rättegången men kunde ändå dömas med hjälp av den nya tillfälliga lagstiftningen till 50 dagsböter x 50 kr. Detta skedde 17 dagar efter polisens ingripande, säger Fredrik Johansson vid Polisen i Jämtland.

Ett annat ärende som sticker ut är en person som snattade för 250 kr i en butik. Personen fick 9 300 kr i böter + 800 kr i avgift till brottsofferfonden. Ett av rattfyllerierna har resulterat i 40 000 kr i böter för den misstänkte. En person som ertappades med köp av sexuell tjänst har fått 15 000 kr i böter.

- Arbetssättet innebär en snabb återkoppling från brott till dom för den som är misstänkt, konsekvensen kommer i närtid till brottet.  Det är ett effektivt sätt att tillsammans med övriga i rättskedjan samverka och samarbeta vilket gör att vi kan frigöra tid till att utreda andra grövre brott, säger Fredrik Johansson.