Förlängda öppettider och andra åtgärder ska utöka tiderna för pass

Fotografi av ett svenskt pass

Bild: Polisen

Polisområde Dalarna utökar nu tiderna för passansökning och utför även andra åtgärder för att komma tillrätta med de långa köerna för tidsbokning av pass.

Under den senaste tiden har det varit svårt att boka en tid för passansökan i polisens receptioner i hela Sverige, så även i polisområde Dalarna. För Dalarnas del har polisen beslutat om en rad åtgärder som ska förbättra situationen.

- Främst handlar det om att utöka öppettiderna för just passansökningar, men det handlar också om att ställa om personal så att fler kan ta emot passansökningar, säger Mats Lagerblad, kanslichef på polisområde Dalarna.

De passexpeditioner som finns i Dalarna är i Avesta, Borlänge, Ludvika och Mora. Samtliga receptioner har eller är på gång att göra ändringar i sina öppettider och har förlängt dessa antingen på morgonen eller på eftermiddagen. I vissa fall har men förlängt öppettiderna både på morgonen och på eftermiddagen. I Mora har man redan infört lördagsöppet och i Avesta kommer man även att ha lördagsöppet 8 april, 7 maj och 11 juni. I Borlänge, där polisområde Dalarna har högst kapacitet, kommer man att ha öppet både lördagar och söndagar vissa helger med start redan 26 - 27 mars. Fler ändringar kan komma under våren. Sammantaget innebär åtgärderna att det uppstår fler bokningsbara tider i systemet.

De utökade öppettider för pass har uppdaterats i bokningssystemet för respektive passexpedition.

- Självklart ser vi ett stort behov av att hjälpa medborgare med sina pass, men vi har också ett ansvar som arbetsgivare att se till att personalen inte sliter ut sig. Därför försöker vi ta in sommarvikarier eller annan extrapersonal tidigare än planerat för att höja kapaciteten ytterligare och underlätta för befintlig personal, säger Mats Lagerblad.

Sedan tidigare har Polismyndigheten beslutat om andra åtgärder för att underlätta bokningen. Ett exempel är att det nu krävs att man uppger sitt namn vid bokningen vilket försvårar möjligheten att boka upp ett flertal tider och sedan sälja dessa tider till andra.

Se tidigare nyhet

Åtgärder för passbokning