Förtroendet för polisen ökar

Poliskvinna och polisman står tillsammans på gata.

Allmänhetens förtroende för polisen är 76 procent, enligt Förtroendebarometern 2022. Det är en ökning sedan i fjol.

Enligt Förtroendebarometern 2022 som publicerades den 23 mars har allmänhetens förtroende för polisen ökat till 76 procent – en ökning från 73 procent 2021. Polisen har haft en uppåtgående trend sedan 2017 då förtroendet var 54 procent.

Sjukvården har det högsta förtroendet 2022 (77 procent) tätt följt av polisen (76 procent), vilket innebär att polisen är på andra plats i förtroende för samhällsinstitutioner.

Om Förtroendebarometern

Förtroendebarometern mäter allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och företag. 2022 års undersökning omfattar 1 201 webb-intervjuer med personer 16 år eller äldre. Fältperioden ägde rum mellan 21 februari och 2 mars 2022. Mätningen har genomförts av Kantar Public.

Om Förtroendebarometern på Medieakademins webbplats