Framgångsrik insats av polis och socialtjänst

11 personer misstänkta för narkotikabrott. Cannabis, ecstasy, kokain och alkohol samt pengar togs i beslag under polisens och socialtjänstens gemensamma insats i Uppsala.

- Det var en kväll med bra resultat där poliser från flera olika verksamhetsgrenar jobbade inom ramen för insatsen. Det handlar om områdespolis, narkotikapoliser, utredare, förundersökningsledare, ingripandepoliser och hundförare säger Martin Gunér, biträde insatsledare och områdespolis i Uppsala.

Polisen och socialtjänsten i Uppsala fortsätter med det gemensamma arbetet både i linjen och med riktade insatser mot unga och narkotika i offentlig miljö. Under tisdagen den 1 mars genomfördes insatsen.

En framgångsfaktor är att polis och socialtjänstens fältsekreterare har samma lägesbild och personkännedom om ungdomar i riskzon. Samarbetet medför en ökad effektivitet där man kan agera direkt och då erbjuda stöd till inblandade ungdomarna och deras familjer redan i samband med insatsen.

- Vi har sedan tidigare en upparbetad operativ samverkan mellan socialtjänst och polis där insatserna har gett goda resultat för att beslagta droger och förhindra ungdomsvåld så även denna kväll, säger insatsledaren Carina Neumann.

Preliminärt resultat för insatsen

Totalt blev 21 personer kontrollerade

11 stycken misstänkt narkotikapåverkade

2 stycken misstänkta för brott mot knivlagen

Socialtjänsten upprättade 15 stycken SOL14§-anmälningar

Beslag

Cannabis

Kokain

Ecstasy

Alkohol

Pengar

Knivar