Från 22 till fem veckor – pressträff om snabbare lagföring i Västerbotten

Polisen, Åklagarkammaren i Umeå, Umeå tingsrätt och Kriminalvården bjuder in till en gemensam pressträff för att presentera utfallet av de första veckorna med arbetsmetoden snabbare lagföring i lokalpolisområde Umeå.

– Tiden från brott till straff har förkortats påtagligt i de ärenden som hanterats inom snabbare lagföring och ligger just nu på cirka fem veckor, från tidigare 22 veckor. Från den 1 februari fram till dagens datum har vi hanterat 104 sådana ärenden och genomströmningstiden hos polisen ligger i snitt på åtta dagar, säger Sofia Möller, lokal införandeansvarig vid polisområde Västerbotten.

– Trots att utredningar utförs på kortare tid har det inte påverkat kvaliteten negativt. Snarare tvärtom. Huvudförhandlingarna hålls snabbare, vilket innebär att de minnesbilder som hörda personer berättar om är färskare, som i sin tur ger ett mer rättssäkert underlag för tingsrättens bedömning. Jag tror också att den snabbare processen med efterföljande återkoppling till polisen som utrett brottet innebär en kompetenshöjning som kan gagna även andra typer av utredningar, säger Peter Jonsson, vice kammarchef och vice chefsåklagare vid Åklagarmyndigheten.

Deltar vid pressträffen gör lokalt införandeansvarig Sofia Möller och lokalpolisområdeschef Michael Rystedt från polisområde Västerbotten, vice kammarchef och vice chefsåklagare Peter Jonsson från Åklagarkammaren i Umeå, tf. lagman Anders Carlbaum och handläggarchef Carola Långström från Umeå tingsrätt samt kriminalvårdsinspektör Anneli Sjödin från Kriminalvården.

Tid: Fredag den 25 mars, klockan 10.00
Plats: Umeå tingsrätt, Tingshuset Nygatan 45, Sal 1
Anmälan: Föranmälan senast torsdag den 24 mars till Malin Axroth via malin.axroth@polisen.se

Kontakt vid frågor om pressträffen

Malin Axroth, kommunikatör
E-post: malin.axroth@polisen.se
Telefon: 010-568 31 40

Carola Långström, handläggarchef
E-post: carola.langstrom@dom.se
Telefon: 090-17 21 61, 070-668 23 57

Snabbare lagföring är en effektiv arbetsmetod vid enklare brott där polisen utreder brottet direkt vid ingripandet. Det är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården där alla myndigheter samverkar i hela lagföringskedjan med det gemensamma målet att minska tiden från brott till dom.

Snabbare lagföring omfattar brott som ger högst tre års fängelse där den misstänkta ska vara över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Brottsligheten kan exempelvis vara narkotikabrott, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen samt brott som skadegörelse, sexköp och enklare vapenbrott.

Information om snabbare lagföring finns på www.polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/snabbare-lagforing/.

Uppdatering: I en tidigare version av detta pressmeddelande angavs att tiden från brott till straff gått från 22 veckor till åtta dagar. Detta stämmer inte, rätt ska vara från 22 veckor till fem veckor. Genomströmningstiden (handläggningstiden) hos polisen har däremot minskat till i snitt åtta dagar för de ärenden som hanterats inom ramen för snabbare lagföring.