Fyra gripna i katalysatorinsats i Malmö

Under onsdagen genomfördes en insats i Malmö där kontroller gjordes på företag som sysslar med skrothandel, i syfte att upptäcka och försvåra handel med stulna katalysatorer. Totalt kontrollerades 13 företag.

Under insatsen genomfördes också kontroller vid gränsen på Lernacken i Malmö där fordon genomsöktes efter misstänkt stulna katalysatorer.

Utöver riktade kontroller bedrevs spaningsinsatser under dagen mot individer och adresser som via underrättelser setts som intressanta inom handeln med stulna katalysatorer. Vid en av spaningsinsatserna greps fyra personer misstänkta för grovt penningtvättsbrott och häleri. Vid husrannsakan i en bostad som kopplas till fyra anträffades kontanter, gods och misstänkt stulna katalysatorer till ett stort värde.

De fyra, två kvinnor, 41 och 22 år, och två män, 44 och 19 år, anhölls under onsdagen.