Gemensam satsning mot organiserad brottslighet gav högst utfall hittills

Gruppbild med bland annat rikspolischef Anders Thornberg och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Bild: Polisen

Polismyndighetens del i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Det visar den rapport som överlämnas till regeringen idag.

Utöver de utdömda fängelseåren beslutades om näringsförbud till sammanlagt 77 år. Andra exempel från det myndighetsgemensamma arbetet under förra året är Försäkringskassans återkrav som uppgick till 62 miljoner kronor, och att Kronofogdemyndigheten säkrade tillgångar för nästan 80 miljoner.

– Att vi arbetar tillsammans med andra myndigheter är avgörande när det gäller den organiserade brottsligheten. Redovisningen från förra årets insatser visar återigen hur kraftfulla vi blir när vi kan agera tillsammans utifrån alla myndigheters olika uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg.

En bidragande orsak till det höga antalet fängelseår är att flera personer dömts för brott med högt straffvärde, som grova narkotikabrott och grova våldsbrott. Men här finns även exempel på ärenden som har lett till långa fängelsestraff för ekonomisk brottslighet, som ett i Stockholmsområdet där 41 personer dömdes för att i olika grad ha missbrukat den statliga lönegarantin.

I utredningsarbetet har information från dekrypterade tjänster, som Enchrochat, Sky ECC och Anom, varit en viktig del för de fällande domarna.

Rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2021

Myndighetssamverkan i siffor - ett urval

Polismyndigheten och Tullverket

Beslag

 • 367 kg cannabis
 • 127 kg amfetamin
 • 78 liter amfetaminolja
 • 27 kg kokain
 • 115 000 narkotika- eller dopningsklassade tabletter
 • 3 automatvapen
 • 16 gevär
 • 23 pistoler och revolvrar
 • 5 handgranater

Kronofogden

 • 80 miljoner kronor i säkrade tillgångar (säkrade tillgångar + utmätta tillgångar)

Skatteverket

 • 783 beslut om ändrad folkbokföring.
 • 99 miljoner kronor i höjning av skatt.
 • 61 miljoner kronor i betalningssäkring.

Försäkringskassan

 • 62 miljoner kronor avseende återkrav av assistansersättning, sjukpenning mm.
 • 49 miljoner kronor i förhindrade felaktiga utbetalningar.

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Myndigheterna som ingår i satsningen:

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter:

Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

De samverkande myndigheternas bedömning är att de allvarligaste hoten utgörs av angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter, narkotikabrottslighet och det grova våldet som följer i dess spår samt de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram.