Göteborg inför strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

Polisområdeschef Erik Nord, förvaltningsdirektör Michael Ivarsson, Göteborgs Stad och Lovisa Nygren, kriminalvårdschef Frivården.

Det grova våldet i kriminella miljöer ska minska ytterligare i Göteborg. På fredagen undertecknades en avsiktsförklaring om en ny strategi. Fr v polisområdeschef Erik Nord, förvaltningsdirektör Michael Ivarsson, Göteborgs Stad och Lovisa Nygren, kriminalvårdschef Frivården. Bild: Lars Grimbeck

Göteborgs Stad, Kriminalvården Region Väst och Polisområde Storgöteborg är överens om att börja arbeta utifrån strategin GVI i Göteborg.

Införandet sker stegvis under 2022 i syfte att över tid arbeta gemensamt och systematiskt för att minska risken för grovt våld och öka tryggheten i Göteborg.

Det är Göteborgs Stad som tagit initiativ till att implementera GVI i Göteborg. Samtidigt har Polisen, Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet (Brå) ett regeringsuppdrag att sprida strategin till fler städer. På fredagen den 25 mars undertecknade de tre samverkansparterna en avsiktsförklaring om att tillsammans arbeta utifrån GVI-strategin de kommande tre åren.

– Vi bygger vidare på den befintliga samverkan som vi har med Polisen och Kriminalvården sedan tidigare. GVI blir ytterligare ett verktyg för att bekämpa grovt våld i Göteborgs kriminella miljöer, säger Michael Ivarson, förvaltningsdirektör socialförvaltningen Centrum.

Den 25 mars arrangerades en uppstartskonferens där berörda representanter från de tre organisationerna deltog. Syftet är att bygga en gemensam kunskapsgrund om själva strategin och ta del av erfarenheterna från GVI-piloten i Malmö – ”Sluta skjut”.

Fokusera på gemensamma insatser

GVI-strategin kräver ett gemensamt åtagande för att leva upp till budskapet att våld inte tolereras, att våld kommer att mötas av konsekvenser och att det finns stöd för den som vill lämna kriminaliteten. En fortsatt utveckling av avhopparverksamheten, som bedöms vara en förutsättning för implementering av GVI, ska därför prioriteras.

– Göteborgs Stad vill att vi börjar jobba enligt modellen GVI och vi är från polisen positiva till ett sådant arbete. Man ska dock ha i minnet att när Malmö började arbeta med GVI – som de döpte till Sluta skjut – hade de större problem med skjutningar än vad vi i Göteborg hade och har. GVI-arbetet som vi startar upp i Göteborg är därför inte en direkt kopia av Malmös Sluta skjut utan en anpassad modell där jag tror att samverkan runt enskilda individer och avhopparverksamhet kommer hamna i fokus, säger Erik Nord, chef polisområde Storgöteborg.

Bakgrund

Den 25 november 2021 beslutade kommunfullmäktige i Göteborgs Stad att kommunstyrelsen tillsammans med Göteborgs Stads socialnämnder ska starta ett projekt gällande GVI med lokal anpassning. Kriminalvården och Polismyndigheten har ett regeringsuppdrag att sprida arbete enligt strategin till kommunerna.

Det här är GVI

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel. Strategin bygger på ”fokuserad avskräckning” och riktas till de grupper som står för det grövsta våldet. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att våldshandlingar får konsekvenser.

Strategin vilar på tre ben:

Kommunikation: Ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste uppgöra förmedlas genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.

Erbjudande om hjälp: Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.

Sanktioner: Snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer det att ge större effekt än individuella insatser.

Ytterligare information finns på www.bra.se/gvi

Hittills har följande kommuner beslutat att arbeta enligt GVI-strategin: Malmö, Göteborg, Uppsala, Örebro, Huddinge, Järfälla och Upplands-Bro.